Procesventilation og procesudsugning

I industrien, findes der mange arbejdspladser, hvor indeklimaet bliver påvirket af skadelige eller for medarbejderne giftige kemikalier, partikler, støv eller anden generel luftforurening.

I disse tilfælde, vil der være behov for en forbedring af klimaet, ved hjælp af procesventilation eller procesudsugning. Vi kører primært i områderne omkring Århus og Silkeborg i Jylland.

Procesventilation er en form for mekanisk ventilation, der gennem en procesudsugning sørger for en effektiv og optimal bortsugning af forureningen på arbejdspladsen. Anlægget sørger for, at det ikke spredes til omgivelserne og for at tilføre frisk luft. Procesventilation er beregnet til de områder, hvor en almindelig punktudsugning ikke er tilstrækkelig.

En procesventilation er egnet til udsugning af:

 

  • Mikroorganismer
  • Aerosoler
  • Overskudsvarme
  • Sundhedsskadelige og eksplosive luftarter
  • Olietåger
  • Damp
  • Slibestøv
  • Overskudsvarme

Selvom arbejdsprocessen med de forurenende luftarter ikke forekommer konstant i lokalet, er det stadig lovpligtigt med en procesventilation.

Kravet lyder på, at der skal være procesudsugning, så snart en arbejdsproces er jævnligt gentaget i en vis varighed.

Dette kan eksempelvis også være i forbindelse med for- og efterbehandling eller klargøring og tørring - og derfor ikke kun i forbindelse med selve hovedopgaven.

Behovsspecifikke løsninger for procesudsugning


Hos Bomavent, finder vi de helt rigtige løsninger, der tilgodeser lovkravene, og som samtidig dækker din virksomheds behov for den helt rigtige procesventilation - og dermed behovet for et sundt indeklima.

Vi sørger naturligvis også for, at procesudsugningen er opbygget således, at medarbejderne på arbejdspladsen kan udføre deres arbejde uden gene fra ventilationsanlægget.

Kontakt

Kan vi være behjælpelige med råd og sparring?

Kontakt os gerne på telefon 86 82 56 22 for yderligere oplysninger vedrørende procesventilation og procesudsugning.​