Energioptimering og renovering

Da energipriserne kun går én vej (opad), er der kommet mere og mere fokus på energiforbruget. Der er også kommet mere fokus på, hvordan du kan opnå energirenovering og energioptimering, såvel ved nybyggeri som ved renoveringer.

Bomavent er en kompetent samarbejdspartner ved løsningen af denne opgave, og vi tilbyder dig en fremtidssikker energioptimering i blandt andet Silkeborg og Århus.

I forbindelse med en energirenovering og energioptimering, lægger vi naturligvis stor vægt på at tilbyde energirigtige løsninger. Således, at det fremtidige energibehov, bliver minimeret. Mindre energibehov, er nemlig lig med mindre driftsudgifter.

Energirenovering til alle erhverv


Hos Bomavent, har vi gennem årene udført energirenovering og energioptimering for mange forskellige typer erhverv. Vi har bl.a. samarbejdet med sygehuse, skoler, boligforeninger, svømmehaller og kontorvirksomheder. Vores mangeårige erfaring inden for feltet, har givet os en stærk teknisk snilde, en høj viden og ekspertise inden for energioptimering.

Energirenovering og energioptimering inden for ventilation og klimaanlæg, er et område i konstant udvikling. Vi er altid nysgerrige på nye teknologier, deltager gerne i innovation - og holder os løbende opdaterede med den nyeste viden.

Med knowhow om teknik og komfort, skaber vi derfor løsninger - der er konkurrencedygtige med hensyn til både energioptimering og lavt støjniveau. Det er vore kunders garanti, på en langtidssigtet og holdbar optimering.

Eksempel på energioptimering af renseanlæg


En af de store energislugere på et renseanlæg, er ventilering af bygningerne. Her er luftudskiftningen ofte meget høj, og anlæggene kører tit i døgndrift. Der bliver derfor ikke kun brugt en masse effekt på at ventilere bygningerne - der skal også bruges energi på at varme den udskiftede luft op.

Langt de fleste ventilationsanlæg består af et ventilatorhjul, der bliver drevet rundt af en elmotor. Kraften fra motoren, overføres via kileremme. Dette er en meget billig og enkel form for gearing, men denne løsning har helt klart en dårlig virkningsgrad.

F.eks. ligger der et tab på ca. 10% i kileremmene. Begynder de at blive slidte, stiger tabet til 15% eller mere. Hvis ventilatoren er med F-hjul, bør du skifte til en løsning med B-hjul, da forskellen i virkningsgraden her ligger på ca. 15%.

Nye store besparelser på Egå Renseanlæg


Ved årsskiftet 2011, ændredes ventileringen, af containerrummene for ristegods og slam til lukkede containere med punktudsug. Således, at behovet for luftudskiftning af rummene kunne reduceres.

Der blev i samme forbindelse, lavet en kortlægning af ventilationen. Dette med henblik på energioptimering af luftmængderne og princippet for ventilation i alle rum.

Da ventilationsanlæggene stod over for en energirenovering af lejer, kileremshjul og remme, blev det besluttet at udskifte ventilatorerne til direkte drevne frekvensreguleringer. Dette udgjorde, at anlæggene kunne indreguleres til at køre med den optimale luftmængde.

Som det tydeligt ses af diagrammet, ændres forbruget i foråret, da punktudsugningen installeres. Senere monteres de nye ventilatorer, med et yderligere fald til følge. I juli 2011, indreguleres ventilationsanlæggene til det aktuelle behov.

Dette har resulteret i en dokumenteret besparelse på strømforbruget, til ventilation i Maskin- og Slambygning - på 75% eller 73.500 Kwh pr. år á 0,75kr = 55.125 kr.

Samtidig, vil forbruget af fjernvarme blive reduceret pga. den mindre luftudskiftning med mere end 150.000 Kwh pr. år á 0,40kr. = 60.000kr.

I korte hovedtræk, er filosofien at suge mere fra kilderne og mindre fra omgivelserne. Derved, reduceres lugtgener og fugtig luft i at trænge ind i bygningen, samt at mindske effektforbruget til ventilering og behovet for opvarmning i vintermånederne.

Få mere information om optimering af energi

Du er altid mere end velkommen til at ringe til os på tlf. 86 82 56 22 og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med energirenovering eller energioptimering.