Pressemeddelelse

Virksomhedsoverdragelse

Det glæder os i dag at kunne meddele, at Bomavent A/S har fået ny ejer. Den nye ejer er Børge K. Pedersen – som i forvejen ejer Sinus Installation A/S.

Lars Thosti har efter 24 år valgt at sælge sit livsværk til Børge K. Pedersen med den overbevisning, at han vil videreføre Bomavent i samme ånd som hidtil. Bomavent har som topprioritet altid haft et højt kvalitets- og serviceniveau.

Bomavent leverer alle former for klima- og ventilationsløsninger, energirenoveringer, projektering i forbindelse nyinvesteringer og/eller ombygninger samt systematisk service- og vedligehold af anlæg til en bred kundegruppe, som bl.a. omfatter sygehuse, industri- og produktionsvirksomheder, kontor- og butiksejendomme, rensnings- og forsyningsanlæg, skoler, børnehaver og andre institutioner, kommunale – og regionale byggerier, boligforeninger etc.

Sinus Installation henvender sig til samme kundegruppe som Bomavent. Sinus Installation leverer projektering, dokumentation, industriautomation, tavlebygning, effektfordeling, netværksløsninger, nødgeneratorer, UPS-anlæg samt almindelige elinstallationer og reparationer.

Sinus Installation A/S har afdelinger i Viby, Galten, Kjellerup og Silkeborg.

Baggrunden for et salg af Bomavent har taget udgangspunkt i – at der inden for en kortere tidshorisont, skulle foretages et generationsskifte. Samtidig, har der været et ønske om at udvikle og styrke Bomavent. Alle disse forhold, mener vi, er blevet opnået med et salg til Børge K. Pedersen.

Bomavent A/S fortsætter uændret som hidtil. Lars Thosti vil fortsætte i Bomavent, som projektleder samt teknisk rådgiver – indtil han ønsker at gå på pension. Alle personale-, kunde- og leverandørforhold samt indgåede aftaler i øvrigt forsætter uændret.

Vi har sammen et ønske om at kunne tilbyde totale leverancer af tekniske installationer i bygninger – så kunderne kun behøver at ringe ét sted hen.

Vi håber, at alle vil modtage den nye ledelse positivt – og ser frem til et fortsat godt samarbejde.